Kraksat

Celem projektu jest umieszczenie na orbicie (310km nad powierzchni Ziemii) satelity w kształcie walca o masie około 1kg. Będzie to możliwe dzięki pomocy firmy Interorbital.

Po ok. 3 miesiącach pomiarów satelita wytraci prędkość i spali się w atmosferze. Przygotowany przez nas sprzęt musi podołać ekstremalnym warunkom panującym w jonosferze (duża amplituda temperatur od −170C do 110C, niskie ciśnienie, mikrograwitacja, zjonizowane gazy). Nasze wysiłki skierujemy w stronę minimalizacji aparatury. Innymi trudnymi od strony technicznej problemami są m.in. zaopatrzenie w energie elektryczna i ustabilizowanie satelity.

Wirujący w polu magnetycznym ferrofluid może posłużyć jako koło zamachowe. Przy braku grawitacji chcemy zbadać realność pomysłu ciekłego koła zamachowego w przestrzeni kosmicznej poprzez obserwacje wirującego ferrofluidu w polu magnetycznym. Powyższe działania spowodują, że ciecz w zbiorniku powinna przyjąć oczekiwaną przez nas prędkość i spowodować zmianę prędkości obrotowej satelity w przeciwnym kierunku. Problem wymaga wybrania odpowiedniego materiału, wielu godzin spędzonych w laboratorium i testów przeprowadzonych w polu grawitacyjnym. Opracowanie takiej technologii pozwoliłoby w przyszłości znacząco obniżyć koszt oraz sprawność systemów stabilizacji satelity.

Obecnie rozpoczęliśmy współpracę z kołem naukowym Astrocube, którego członkowie również planują wysłanie pikosatelity w kosmos. Mamy nadzieję, że podjęta współpraca pozwoli sprawniej przezwyciężyć napotkane problemy poprzez wymianę umiejętności. W niedługim czasie powinniśmy uzyskać pierwszy prototyp ferrofluidu, który nadawałby się do badań i wysłania na naszą misję. Dzięki temu będziemy mogli przetestować na ziemi nasze możliwe układy pomiarowe i wybrać ten najbardziej odpowiedni. Koło Astrocube posiada również urządzenie, które imituje oddziaływanie ziemskiego pola magnetycznego na orbicie. Mamy nadzieję, wykorzystać je do pracy nad naszym układem stabilizującym satelitę.

W razie pytań:
e-mail: contact@kraksat.pl
nasza strona (w budowie): https://www.kraksat.pl/
Interorbital: http://www.interorbital.com/

Zespół:

Jan Życzkowski koordynator projektu, mail: jan.zyczkowski@kraksat.pl

lista członków projektu:

AGH: A. Hadasz, D. Markowski, P. Mikołajek, K. Szewczyk, J. Życzkowski, K. Serafin, K. Piszczek, P. Ziębiński

UJ: M. Prokop, A. Soja, P. Zalecki, M. Zielinski

logo1rys_tubesat_2