Kontakt

Adres do korespondencji: Koło Naukowe Integra Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sekretariat Katedry Automatyki i Robotyki Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków małopolskie POLSKA

Siedziba koła: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30 pawilon B1, sala 01

Opiekunowie koła:
dr inż. Marek Długosz – mdlugosz@agh.edu.pl
dr hab. inż. Paweł Skruch – skruch@agh.edu.pl

Zarząd koła: kontakt.knintegra@gmail.com
Prezes: Mateusz Płatek – mateusz.platek@robocomp.info
Wiceprezes/Koordynator projektów: Jakub Piszczek – projekty.integra@gmail.com
Młodszy koordynator projektów: Jakub Pudło – jakub.pudlo@robocomp.info
Rzecznik: Marta Sosenkiewicz – rzecznik.integra@gmail.com
Skarbnik: Filip Olszowski – finanse.knintegra@gmail.com