Linefollower

Celem projektu jest budowa robota poruszającego się wzdłuż czarnej linii. Jego zadaniem jest jak najszybsze przebycie zadanej trasy. Robot składa się z dwóch części – modułu głównego z procesorem, zasilaniem, silnikami i elementami odpowiedzialnymi za komunikację oraz płozy na której znajdują się czujniki natężenia światła i diody. Za sterowanie robotem odpowiedzialny jest mikrokontroler z rodziny AtXmega. Jako jednostki napędowe użyte zostały silniki prądu stałego firmy Pololu. Podstawowym kryterium jakości robota jest czas potrzebny na przebycie określonego toru. W tym celu robot musi być bardzo szybki oraz musi dobrze radzić sobie z nagłymi zmianami toru (np. zakrętem o 90 stopni).

ZESPÓŁ:

  1. Koordynator: Marcin Kowalczyk mail: k123443@outlook.com
  2. Dominik Markowski
  3. Jan Życzkowski
  4. Bartek Ziemski
  5. Jędrzej Ciupis